Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017Η Διευθύντρια και ο σύλλογος Διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Ρόδου εύχονται καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.Και φέτος, θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τη μάθηση μια βιωματική, διερευνητική, επικοινωνιακή διαδικασία, πιο ουσιαστική και  πιο ενδιαφέρουσα. Το Εσπερινό Γυμνάσιο που λειτουργεί από το 1972, θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά σε όσους επιθυμούν να επανέλθουν στα σχολικά θρανία και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, δίνοντας τους την ευκαιρία να εξελιχθούν πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά . 
Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Βραδυνός ή Βραδινός

Διαβάσαμε στην ακόλουθη πηγή  http://periglwssio.wordpress.com/ και το μεταφέρουμε αυτούσιο:

      Αφορμή για τo σημερινό σημείωμα στάθηκε το όνομα της γνωστής εφημερίδας Βραδυνή από ορθογραφική άποψη. Μερικές λέξεις ρυθμίζονται ορθογραφικά με βάση τη μορφολογική τους ανάλυση. Παραδείγματα: το αντικρίζω έχει σχηματιστεί από το επίρρημα αντίκρυ και την αυτοτελή παραγωγική κατάληξη -ίζω, που ετυμολογείται από αρχ. οδοντικόληκτα ρήματα σε -ιδ, π.χ. ελπίδ-j-ω > ελπίζω (Σακελλαριάδης 1997:85, 87-88)· το αντικρινός ανήκει στα επίθετα που παράγονται από τοπικά επιρρήματα και σχηματίζονται με βάση την κατάληξη -ινός, π.χ. κοντά-κοντινόςμακριά-μακρινός,μπροστά-μπροστινόςπλάι-πλαϊνός (Σακελλαριάδης 1997:148)· το βραδιάζει έχει την αυτοτελή κατάληξη -ιάζει (π.χ. ανατριχ-ιάζεισωρ-ιάζει), που αποσπάστηκε από ρηματικούς τύπους, όπως πλησιάζει (< πλησίος), θυσιάζει (< θυσία) (Σακελλαριάδης 1997:87)· ομοίως, βραδινός, ως αποτελούμενο από το θέμα της λέξης βράδ-υ και την κατάληξη -ινός (βλ. και σχόλιο στο ΛΝΕΓ, μετά το λήμμα βραδιά). Η Ακαδημία Αθηνών αποφάσισε το 1933 να γραφούν τα αντικρινός και βραδινός με ι αντί υ (αντικρυνόςβραδυνός). Η προηγούμενη γραφή των επιθέτων αυτών με υ προφανώς βασιζόταν στην παραγωγή τους από το αντίκρυ(< αρχ. αντικρύ) και βράδυ αντίστοιχα: αντικρυ-νόςβραδυ-νός. Ωστόσο, η μορφολογική τους ανάλυση δείχνει ότι έχουν σχηματιστεί με την προσθήκη της παραγωγικής κατάληξης -ινός (όχι -νός) και οδηγεί στην ορθογράφησή τους με ι. Με βάση τη δομή τους, τααντικρινός και βραδινός εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύνολο επιθέτων με κατάληξη -ινός, όπως είναι τα ακόλουθα: πρωινόςεσπερινόςπερ(υ)σινόςτωρινός κ.λπ. (βλ. και ΛΝΕΓΟΕ:13). Οι γραφές αντικρίζω-αντικρινόςβραδιάζει (ή βραδιάζω)-βραδινόςυιοθετούνται από το ΛΚΝ, το ΛΝΕΓ και το ΝΕΛ. Σωστές πληροφορίες για τα αντικρίζω καιβραδινός δίνει και το ΣΓΑ στα αντίστοιχα λήμματα. Επομένως, κακώς έχει επικρατήσει στο συγκεκριμένο φύλλο η γραφή βραδυνή.

πηγή: http://periglwssio.wordpress.com/


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ομάδα σύνταξης του ''Βραδυνού Τύπου" κράτησε το  βραδ-υνός για λόγους "γραφιστικής καλαισθησίας"...παράλογα πράγματα